Často kladené dotazy

Nejde odosielať pošta z MS outlook alebo iného klienta

nastavte si v emailovom klientovi SMTP server (server odchádzajúcej pošty):

Použite nastavenia od svojho poskytovateľa emailových služieb.
Odchádzajúca prevádzka na porty SMTP je povolená.