Cenník

Cenník mesačných poplatkov:

Tarif 8/2 Mb/s (W2) 8,29- €
Tarif 35/10 Mb/s (5W4) 13,25- €
Tarif 50/15 Mb/s (5W8) 21,57- €
 
Tarif 70/20 Mb/s (W5G+) 23,56- €
Tarif 100/30 Mb/s (W5Gtop)  26,52- €
Tarif 120/50 Mb/s (W60G)  26,52- €
Tarif 200/120 Mb/s (W60G+)  35,50- €
 

Ceny realizácie pripojenia:

V pásme 5GHz

Štandartné pripojenie bez viazanosti do vzdialenosti 1 km od vysielača je 80,- €. Cenu pripojenia stanoví technik podľa použitého materiálu. Všetky zariadenia sú majetkom zákazníka.

V prípade uzatvorenia zmluvy s viazanosťou na 24 mesiacov aktivačný a inštalačný poplatok  20€.
Inštalácia obsahuje zapožičané príjmové zariadenie Nanostation M5 loco, UTP kábel do dlžky 10m, dva UTP konektory. 

 V prípade požiadavky klienta dodáme wifi router, cena podľa aktuálnej ponuky.

Poplatky:
- ukončenie zmluvy po uplynutí zmluvného vzťahu 10,- €
- ukončenie zmluvy dohodou 20,- €
- ukončenie zmluvy písomnou dohodou pred uplynutím zmluvného vzťahu úhrada zapožičaného zariadenie podľa aktuálnej ceny.

- demontáž zapožičaného zariadenia technikom firmy 20,- € 

 

 

Pripojenie pre bytové domy, při minimálnom počte 4 účastníci, cena realizácie 0.03- €.

Při prechode od iného bezdrotového poskytovatela 2 mesiace prevadzky zdarma.

 

Ceny sú uvedené vč. DPH.

 

Kontakty:
Servis, reklamácie, objednávky

Kontakt: +421 907 131 097

info@bartanet.sk

Pondelok - piatok

Poruchy, reklamácie a info cez SMS

 07:00 - 17:00 

 NONSTOP