Nejde odosielať pošta z MS outlook alebo iného klienta

Vložil(a) Anonym, 25. November 2021 - 10:49

nastavte si v emailovom klientovi SMTP server (server odchádzajúcej pošty):

Použite nastavenia od svojho poskytovateľa emailových služieb.
Odchádzajúca prevádzka na porty SMTP je povolená.